Rezerwat przyrody "Beka"

Rozwiń
  • Od rzeczki Gizdepki W kierunku Mrzezina rozciąga się „Rezerwat Beka”. Rezerwat pod nazwą „Beka” ustanowiony został zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 17 XI 1988 r. Powierzchnia rezerwatu wynosi 193 ha.W rezerwacie „Beka” i jej najbliższym sąsiedztwie stwierdzono występowanie 199 gatunków ptaków, z czego 48 gatunków gniazduje.
  • W naszym ptasim raju przebywają ptaki od bardzo małych do bardzo wielkich, jak gęsi i łabędzie. Warunki glebowe w rezerwacie, słone łąki oraz tereny podmokłe sprzyjają rozwojowi różnych gatunków roślin i kwiatów. Rośnie tu przeszło 4-00 gatunków roślin (powołując się na pana Lenartowicza, opracowanie z 1998 r.). Szczegółowo opisałem niektóre gatunki roślin i ptaków najczęściej spotykane w rejonie rezerwatów ,,Beka” i „Mechelinki” w książce „Od Kiifu do Klifu”.

Molo w Mechelinkach

Rozwiń
  • Molo to sięga w morze na imponujące 180 metrów

Klif w Mechelinkach

Rozwiń
  • Klif ciągnie się na przestrzeni kilku kilometrów – od Mechelinek, przez Babie Doły, aż do Gdyni-Oksywia. Jego wysokość waha się od 20 do 30 m n.p.m

Cypel Rewski

Rozwiń
  • Zwany również Szperkiem ma długość około kilometra. Dalszy ciąg nanosu (zwany Rybitwią Mielizną, Rewą Mew lub Mewią Rewą) tworzy wał podmorski ciągnący się do Mierzei Helskiej. Średnia głębokość na całej długości wału wynosi metr, z wyjątkiem przekopu o szerokości około 700 m, zwanego Głębinką (kasz. Dëpka), którego głębokość dochodzi miejscami do pięciu metrów. Niewielkie obszary mielizny okresowo wyłaniają się nad powierzchnię wody, tworząc wysepki.